Chích Ngừa COVID-19

Nhà thuốc tây SouthMain Pharmacy có nhãý đến chủng ngừa cho giáo dân trong cộngđoàn chúng ta với thuốc Modena sau ThánhLễ chiều thứ bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021.Xin gặp ban BCH để lấy đơn ghi danh vàocuối … Continue reading