Thánh Ca Phụng Vụ trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Ca đoàn Huơng Việt hôm nay trong Thánh Lễ đã dốc hết tài năng trong các bài thánh ca mừng Chúa Kitô sống lại, và dâng lòng nguời tham dự thánh lễ lên cao trong bầu khí ngày vui cùng cộng đoàn dân Chúa cùng giáo hội khắp nơi trên thế giới.

Hãy vui mừng và ca tụng Thiên Chúa, Nguời đã sống lại. ALELUIA !!!

Comments are closed.