Suy Tôn Thánh Gía thứ Sáu Tuần Thánh

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Thánh Lễ đuợc cử hành trong bầu khí nghiêm trang trong tâm thức của ngày cuối của mùa Chay.

Cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh Lễ với lòng sốt sắng tới cao điểm mỗi nguời xếp hàng buớc lên về phía cung Thánh để đụng chạm tới Thánh Giá hôm nay, một khoảnh khắc sống lại trong Chúa Kitô, Đấng bị đóng đanh vì tội danh của nhân loại.

Phụng vụ Tuần Thánh: Cơ Cấu và Ý nghĩa các Nghi Thức

@TGP Sài Gòn

Trong Lễ nghi hôm nay Giáo Hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô, Chiên Thiên Chúa hiến tế trên Thập Giá vì nhân loại, qua việc đọc Lời Chúa và tôn vinh Thánh Giá. Đồng thời Giáo Hội cũng tưởng nhớ nguồn gốc của mình phát sinh từ cạnh sườn Chúa Kitô chết trên Thập Giá. Tin cậy vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô, Giáo Hội cầu bầu cho phần rỗi của nhân loại. Nếu có thể được thì nên cử hành lễ nghi này vào lúc 3 giờ chiều, nếu không thì cử hành vào giờ thuận tiện sau đó.

Lễ nghi hôm nay gồm các phần sau đây:

1. Đọc Lời Chúa

Bài sách ngôn sứ Is 52,13-53,12; bài ca IV về Người tôi tớ Đức Giavê; bài đọc II: Dt 4, 4-16; Chúa Kitô chịu đau khổ và chịu chết để thể hiện việc tuân phục Thiên Chúa Cha; và bài thương khó theo thánh Ga 18,1-19,42

2. Lời nguyện chung trọng thể

Đây là Lời nguyện chung có lâu đời và còn tồn tại mãi, trong khi đó trong các Thánh lễ, lời nguyện chung này đã biến đi từ xưa và chỉ được lấy lại từ cuộc cải tổ Phụng vụ của Công đồng Vaticanô II.

3. Suy tôn Thánh Giá

4. Rước lễ với Mình Thánh đã được truyền ngày thứ năm hôm trước.

Ý nghĩa và liên hệ của 4 phần nghi thức này được diễn tả như sau:

Với phần Lời Chúa, nhất là qua bài thương khó, Giáo Hội tưởng niệm biến cố cao điểm của công cuộc cứu rỗi con người do Chúa Kitô thực hiện. Qua việc đọc Lời nguyện chung trọng thể, Giáo Hội cầu bầu cho các hạng người khác nhau trong Giáo Hội và cho các nhu cầu khác nhau của nhân loại, như thế Giáo Hội muốn áp dụng ơn cứu rỗi đã được thể hiện trên Thập Giá cho tất cả mọi người. Sau đó với Lễ nghi tôn thờ Thánh Giá, Giáo Hội biểu lộ lòng tôn kính đối với Đấng đã thực hiện ơn cứu rỗi của nhân loại và kêu mời tất cả quy phục Thánh Giá Chúa Kitô như là giá chuộc nhân loại. Sau cùng, với Việc lễ rước lễ, Giáo Hội làm cho tín hữu tham dự trọn vẹn vào hy tế cứu chuộc của Chúa Kitô.

Ngày hôm nay, Giáo Hội giữ thinh lặng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Lễ nghi rất đơn giản, ngay từ đầu linh mục đã thinh lặng tiến vào nhà thờ, phủ phục cầu nguyện. Bàn thờ cũng không đèn nến cho đến lúc tôn thờ Thánh Giá.

Ngoài nghi thức Phụng vụ tưởng niệm cuộc thương khó này, Giáo Hội buộc tín hữu ăn chay và kiêng thịt; đồng thời khuyến khích họ đi đàng thánh giá và đọc cũng như suy niệm các bài thương khó của Chúa Giêsu trong sách Phúc Âm.

Comments are closed.