Thánh Ca NOEL Ngày Lễ Giáng Sinh đêm 25, 2021

Tiếng hát cao cung lên của ca đoàn Huơng Việt trong Thánh Nhạc vào Thánh Lễ ngày 25

Comments are closed.