Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Đại Lễ Thánh Tẩy

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh trong Đại Lễ Thánh Tẩy dâng cao điểm tuần Thánh tới Thánh Giá Chúa Kitô Phục Sinh và kết thúc 40 ngày Mùa Chay.

Năm nay cộng đoàn bắt đầu khóa có 3 Dự Tòng, trong niên khóa một chị đã đuợc Chúa gọi về sau khi tham dự Nghi Thức Tiếp Nhận. Một Tân Tòng lớn tuổi đã phải về sau Thánh Lễ, còn lại một chị đã một mình tiếp tục khóa học đến hết khóa.

CHÚC MỪNG ! CHÚC MỪNG các Tân Tòng trong Ơn Thánh Tẩy đễ trở thành con cái Chúa, và gia nhập thành viên mới của Giáo Hội.

.

Tân Tòng sẽ tiếp tục học hỏi giáo lý cho đến ngày đầu Hè với thêm kiến thức về sống đạo trong giai đoạn mới với các sống trong Mầu Nhiệm, đây là những buớc đi bắt đầu trong Đức Tin, hay là mystagogy ~ sống trong thời kỳ mầu nhiệm qua các Bí Tích. Gian đoạn này sẽ giúp cho các Tân Tòng sống đạo một cách tích cực trong Đức Tin mới.

.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các anh chi em Tân Tòng với niềm vui mới trong Đức Tin đầy Thuơng Yêu và Cậy Trông trong Chúa tại cộng đoàn St Boniface Anaheim và khắp nơi trên thế giới.

BÀI GIẢNG CỦA CHA QUẢN NHIỆM
XIN GIỚI THIÊU TỚI CỘNG ĐOÀN CÁC TÂN TÒNG ….
XIN CHÚC LẢNH CHO CÁC ANH CHỊ EM
RUỚC LỄ LẦN ĐẦU TIÊN
CHỦ TỊCH TRONG PHẦN CẢM TẠ CÁC PHỤNG VỤ CỦA CỘNG ĐOÀN TRONG VÀ NGOÀI THÁNH LỄ
NGUỜI ĐỠ ĐẦU VÀ GIA ĐÌNH THÂN QUYẾN CỦA TÂN TÒNG

Comments are closed.