Chúa Nhật II PS-Năm C

Lời Nguyện Giáo Dân

                                    

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, lòng thương xót của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô Phục Sinh tiếp tục tuôn đổ ân sủng hy vọng và bình an trên con cái của Ngài. Cậy trông và tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa, chúng ta tha thiết dâng lên Chúa lời nguyện xin.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, luôn thể hiện Lòng Thương Xót Chúa trong sứ vụ Tông Đồ của các Ngài qua đời sống gương mẫu thánh thiện, nêu gương sáng cho nhiều người biết đặt trọn niềm tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho các anh chị em Tân Tòng vừa được trở thành con Chúa qua Bí Tích Thanh Tẩy, được lãnh nhận nhiều hồng ân của Lòng Thương Xót Chúa, mãi mãi trung thành với ơn gọi, và cố gắng chu toàn bổn phận làm con Chúa trong đời sống mỗi ngày.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

3,  Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con đang sống trong màu nhiệm Chúa Phục Sinh, được cảm nghiệm Lòng Thương Xót bao dung của Chúa là nơi nương tựa trú ẩn, và biết loan truyền Lòng Thương Xót Chúa của Chúa Kitô Phục Sinh đến cho mọi người trong đời sống hằng ngày của chúng con.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

4,  Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý , và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay. Cách riêng cho linh hồn Ông Giuse Nguyễn Văn Lạc mà chúng con tiễn đưa hôm qua.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh là Đấng đầy lòng thương xót, Chúa đã tuôn đổ lòng thương xót vô biên của Chúa trên toàn thể nhân loại. Xin cho chúng con biết sống tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa, và cho Màu Nhiệm Phục Sinh chúng con đang cử hành, được sinh nhiều hoa trái thiêng liêng tốt đẹp trong đời sống chúng con. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Comments are closed.