Các Em Rước Lễ Lần Đầu Tĩnh Tâm Cuối Tuần Lòng Chúa Thương Xót

Cuối Tuần Lòng Chúa Thuơng Xót hằng năm theo như giáo xứ các chuơng trình sinh hoạt các lớp Giáo Lý, TNTT, Việt Ngữ đuợc nghỉ học trong cuối tuàn này, cũng là tuần thứ 2 của Chúa Kitô Phục Sinh. Thời gian này giáo xứ thường dành riêng cho hội trợ hằng năm cho cả giáo xứ truớc khi nạn dịch COVID bùng phát.

Các em chuẩn bị tiếp nhận Ruớc Lễ Lần Đầu đã đuợc tĩnh tâm trong giáo xứ truớc thánh lễ trong tuần này, để các em tiếp nhận ruớc lễ theo như chuơng trình vào tháng 5 sắp tới.

@Hình ảnh FB W. Nguyễn

Comments are closed.