Thánh Ca Mừng Ngày Bổn Mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do CĐ Hương Việt

Xin cộng đoàn chiêm niệm những bài Thánh Ca dành cho Ngày Bồn Mạng cộng đoàn Anaheim St Boniface.

Qua những bài Thánh Ca dâng lên nhớ ngày Mẹ về trời, xin MẸ LUÔN CHE CHỞ và CẦU BẦU CHO CHÚNG CON.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lễ Bổn Mạng và Tiệc Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2022 đã
diễn ra tốt đẹp. Chúng con xin tri ân đến Cha Quản Nhiệm,
Thầy Sáu, Sơ và các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt các cá
nhân đã âm thầm cộng tác, tổ chức, giúp cộng đoàn có dịp
lễ mừng bổn mạng ý nghĩa, thánh thiện.

Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ Mông Triệu quan phòng và

ban muôn ơn lành đến Cha Quản Nhiệm, Thầy Sáu, Sơ và toàn
thể qúy cụ, qúy ông bà, anh chị em.


To the Eucharist Youth of Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, Anaheim
We thank you all for your integral contribution to the success of our community’s 47th annual anniversary on August
13th, 2022. We are extremely grateful to you for your services and participation. We are so proud of you. Without a
doubt, you are the best of the best. Thank you again.

Happy Feast of Assumption to you all and your families.


Trân trọng
Ban Thường Vụ ĐMMT
Nhiệm Kỳ 2021 – 2024

Comments are closed.