Tháng 10 Tháng Mân Côi của Mẹ và Ý Nghĩa

Xin Mẹ gìn giữ chúng con và gia đình trong trong vòng tay của Mẹ.
Kinh Mân Côi là hương hoa tuyệt diệu Thánh Đa Minh, trối lại cho Dòng Thuyết Giáo. Các hiếu tử của Thánh Phụ đã luôn luôn làm cho di sản vô cùng thiêng thánh đó ngày một tăng trưởng.Để cổ súy việc tôn sùng Mẹ Maria, một Linh mục dòng này đã biên soạn một tập sách nhỏ trình bày 15 mầu nhiệm Chuỗi MÂN CÔI để độc giả suy niệm đặc biệt trong Tháng Mười. Việc suy gẫm trong lúc lần hạt đã đem lại nhiều thành tích tốt đẹp.

Giáo quyền nước Tây Ban Nha hưởng ứng và phổ biến nhanh mạnh khắp nước việc đạo đức đầy sáng tạo và linh ứng đó của vị tu sĩ nhà.

Đức Piô IX tăng cường sự ủng hộ bằng nhiều ân xá ban cho những giáo dân tích cực tham gia việc tôn sùng Mẹ Maria bằng Kinh Mân Côi trong Tháng Mười.

Đức Lêô XIII phổ cập việc đạo đức này khắp thế giới:

1- Bằng nhiều thông điệp đề cao việc tôn sùng Kinh Mân Côi.

2- Bằng sắc lệnh dạy giáo dân lần hạt MÂN CÔI để ca ngợi, cảm mến và cầu xin với Mẹ Chúa Trời trong Tháng Mười.

3- Bằng nhiều ân xá và đại xá đặc biệt ban cho những ai sùng kính Kinh Mân Côi.

Có thể nói Đức Trinh Nữ đã long trọng và ân cần mặc nhiên minh nhận Tháng Mười – Tháng MÂN CÔI qua 6 lần xuất hiện ở Fatima năm 1917, mà cao điểm là ngày 13 tháng 10.

Sự tán đồng của Mẹ được minh họa hết sức ngoạn mục và nhấn mạnh đậm nét bằng những phép lạ vô tiền khoáng hậu.

Trong lần xuất hiện thứ 3, Đức Mẹ dạy đọc thêm khi lần hạt kinh “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con…”

Trong lần xuất hiện Tháng Mười, Đức Mẹ đã phán: “Ta là Đức Bà MÂN CÔI và ban mệnh lệnh lần hạt mỗi ngày”.

Tháng Mười đương nhiên thành tháng MÂN CÔI của Mẹ Maria.

GIAI THOẠI: ĐỨC MARIA TÌM THẤY TRỌN NIỀM HOAN LẠC TRONG TRÀNG HẠT MÂN CÔI

Thánh Đa Minh (Dominique De Guzman, 1170-1221) truyền giáo cho ly phái Anbigioa (Albigeois, Albigense), nhưng người thấy vẫn là công dã tràng. Người chạy đến cùng Đức Trinh Nữ, quyết van nài Mẹ nhận lời mới thôi.

Từ Tulu (Toulouse) người vào tận rừng sâu hẻo lánh, lưu lại đó 3 ngày 3 đêm để ăn chay cầu nguyện không ngừng. Khi thánh nhân xuất thần, Mẹ Thiên Chúa hiện ra huy hoàng tuyệt mỹ, có 3 nữ hoàng tháp tùng. Và mỗi nữ hoàng lại có 50 trinh nữ theo hầu hạ phục dịch.

Nữ hoàng thứ nhất, cũng như đoàn tuỳ tùng, mặc y phục trắng. Nữ hoàng thứ hai y phục đỏ. Nữ hoàng thứ ba bận một áo dệt bằng vàng sáng chói hơn hết. Đức Trinh Nữ phán: “50 trinh nữ tuỳ tùng mỗi nữ hoàng là 50 Kinh Kính Mừng của mỗi Tràng Hạt; màu trắng nhắc lại các mầu nhiệm vui, màu đỏ các mầu nhiệm thương, và màu vàng các mầu nhiệm mừng”.

“Các mầu nhiệm Nhập thể, Giáng sinh, Đời sống và Khổ nạn của Con Mẹ, cũng như các mầu nhiệm Sống lại và Lên trời đều được chứa đựng và như khéo léo lồng vào trong Kinh Kính Mừng và Kinh Lạy Cha.

Đó chính là Tràng Chuỗi MÂN CÔI nghĩa là Triều thiên trong đó Mẹ tìm thấy trọn vẹn niềm hoan lạc.

“Con hãy truyền bá khắp nơi Kinh ấy, và các người lạc giáo sẽ trở lại, các tín hữu sẽ vững tin và sẽ đến diễm phúc muôn đời”.

Được phấn khởi, Thánh Đa Minh vội lui về Tulu, đi ngay vào nhà thờ. Theo lời truyền khẩu, khi đó chuông tự động vang lên inh ỏi. Nhân dân bỡ ngỡ nghe chuông đánh vào giờ khác thường, ồ ạt kéo nhau đến nhà thờ.

Thánh Đa Minh lên diễn đàn, nói đến phép công thẳng của Thiên Chúa ngày phán xét. Để tránh sự chí công đó, chỉ có phương thế chắc chắn là cầu khẩn với Mẹ nhân từ.

Thánh nhân giải thích Kinh Mân Côi và đọc to. Mọi người hưởng ứng, lần hạt Mân Côi.

Hiệu năng của việc tôn sùng này thật lạ lùng: trên một trăm nghìn người lạc giáo quy chánh, vô số tội nhân trở về trong một thời gian ngắn.

LỜI NGUYỆN

Lạy Mẹ yêu dấu, thế là chúng con có hai tháng Mẹ trong một năm: Hai tháng vô vàn quý giá đối với con cái Mẹ. Trước hai tháng đó, thời gian như ngưng đọng đợi chờ của các con hiếu thảo Mẹ.

Bây giờ, Tháng Mẹ về, lòng chúng con tràn ngập yêu mến, yêu mến Mẹ từng giây, từng phút, yêu mến Mẹ trong ý nghĩ, trong lời nói và trong việc làm.
Lòng trìu mến đó quyết thể hiện bằng:

* Mỗi giây phút tận hiến cho Mẹ tâm hồn và thân xác.
* Hằng ngày dâng Thánh Lễ và Rước Lễ sốt sắng hơn.
* Hằng tuần dự các giờ Thánh và hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
* Mỗi 3 phút kết hợp với Chúa như Thánh Nữ Têrêxa.
* Hằng băn khoăn lo lắng cho phần rỗi tha nhân.
* Và bất cứ lúc nào Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ.
* Tha thiết xin Mẹ MÂN CÔI cho chúng con thể hiện quyết tâm sắt son đó.

Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi. Cầu cho chúng con.

Trích từ “Sách Tháng Mân Côi” của Linh mục Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.

Comments are closed.