Tựu Trường Khóa 2022-23 Giáo Xứ Trở Lại Sinh Hoạt

Các sinh hoạt trong Giáo xứ cho khóa học 2022-23 sau ngày khai giảng đã trở hành những hình ảnh quen thuộc trong giáo xứ vào cuối tuần ngày thứ Bày.

Trong đây các em trong TNTT và hầu hết trong đoàn đuợc các bậc cha mẹ đăng ký tham dự cả 3 sinh hoạt, giáo lý -Việt Ngữ- TNTT, cho cả ngày thứ Bảy cuối tuần.

Các em TNTT duới đây chuẩn bị vào hàng đi vào nhà thờ tham dự Thánh Lễ thứ Bày cùng với đoàn.

Comments are closed.