Thánh Lễ Chủ Tế và Giảng Thuyết của Đức Cha Guise Đặng Đức Ngân, Giám Mục Đà Nẵng ngày 3 tháng 9

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân sẽ đến thăm cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim, chủ tế và giảng thuyết thánh lễ Thứ Bảy ngày 3 tháng 9 vào lúc 6 giờ 15 chiều.

.

Xin qúy ông bà anh chị em tham dự thánh lễ đông đủ, nhằm đáp trả thiện tình và trong sứ khẩu hiệu Giám Mục “Đến Với Muôn Dân” của Đức Cha tranh thủ ghé thăm cộng đoàn trong chuyến công du Hoa Kỳ ngắn ngày của Ngài. 

“Đến Với Muôn Dân”

Tiểu Sử Đức Cha Giuse Đặng Đức NgânGiám Mục Giáo Phận Đà Nẵng

Khẩu hiệu Giám Mục
AD GENTES (ĐẾN VỚI MUÔN DÂN)

16.6.1957        : Sinh tại Hà Nội
1981 – 1987    : Học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
08.12.1987      : Thụ phong Linh mục
1988 – 1993   : Quản xứ Thượng Thụy và Cổ Nhuế (Tổng Giáo phận Hà Nội)
1994 – 1999   : Du học tại Roma, Tiến sĩ Giáo Luật
1999 – 2016   : Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
1999 – 2002   : Thư ký Toà Giám Mục Hà Nội
2000 – 2007    : Thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
2001 – 2003   : Đại diện Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội
2003 – 2007    : Quản xứ Chính tòa Hà Nội, Tổng Đại diện Giáo Phận Hà Nội
12.10.2007      : Được bổ nhiệm Giám mục Chính toà Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
03.12.2007      : Tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn
12.3.2016       : Được bổ nhiệm Giám mục Chính Toà Giáo phận Đà Nẵng
12.4.2016       : Nhậm chức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng  

Comments are closed.