Chúa Nhật XXI TN-Năm C

Lời Chúa

21/08/2022
Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Is 66, 18-21

“Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy”. Vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy”.   

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 116, 1. 2

Đáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Xướng:

1) Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người. – Đáp.

2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Dt 12, 5-7, 11-13

“Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.    

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 13, 22-30

“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”.    

Suy Niệm Lời Chúa

21/08/2022

CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – C
Lc 13,22-30

ĐỪNG TƯỞNG BỞ!

“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào…. Có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” (Lc 13,24.30)

Suy niệm: Chúa Giê-su không trả lời câu hỏi nhiều hay ít người được vào Nước Trời.  Ngài chỉ bảo rằng hãy chiến đấu và đi qua cửa hẹp mà vào Nước Trời ấy. Chiến đấu bằng sức mạnh của ý chí, lẽ phải và của ân sủng Chúa trợ giúp. Qua cửa hẹp là biết tuyệt đối từ bỏ, kể cả sự sống của mình, hy sinh bất cứ điều gì cản trở đường trọn lành. Đây thực là thách đố không nhỏ cho người Ki-tô hữu, vì phải sống giữa thế gian mà không vấn vương mùi tục lụy, nói chi đến sử dụng các phương tiện trần thế để thỏa mãn những đam mê bất chính, như tôn thờ vật chất, trọng chủ nghĩa cá nhân thái quá, bỏ ngoài tai chân lý nơi lương tâm và Tin Mừng Chúa dạy…

Mời Bạn: Đừng tưởng bở vì cho rằng Ki-tô hữu là người thuộc về Chúa Ki-tô, được Ngài ưu ái hơn người. Sự ưu ái có đến thì cũng nhờ Ki-tô hữu biết sống chết cho Chúa Ki-tô, một Đức Ki-tô bị đóng đinh, tự hủy mình ra không. Là môn đệ của Ngài, bạn được mời gọi sống như Ngài, chọn con đường hẹp của hy sinh thập giá, theo cửa hẹp của từ bỏ chính mình. Cuộc đời người môn đệ Ngài luôn đi liền với cuộc chiến đấu một mất một còn với chính cái tôi của mình.

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín rằng kiêu ngạo đứng đầu trong bảy mối tội, nhưng hậu quả của kiêu ngạo là chốn sâu thẳm của hỏa ngục. Do đó, tôi nỗ lực sống khiêm tốn, từ bỏ cái tôi mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa mời gọi con vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Xin giúp con nỗ lực chiếm hữu Nước Trời ấy bằng sự khiêm hạ và vâng phục thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Đó là lời Chúa.

Comments are closed.