Văn Nghệ Cộng Đoàn Mừng Ngày Bổn Mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Sau bao nhiêu ngày tháng cách ly bịnh dịch Covid trên 2 năm, cộng đoàn lần đầu tiên trở lại cùng chung vui với nhau trong Ngày Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Trong niềm vui mừng kính ngày Mẹ về trời, xin MẸ LUÔN CHE CHỞ và CẦU BẦU CHO CHÚNG CON.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lễ Bổn Mạng và Tiệc Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2022 đã
diễn ra tốt đẹp. Chúng con xin tri ân đến Cha Quản Nhiệm,
Thầy Sáu, Sơ và các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt các cá
nhân đã âm thầm cộng tác, tổ chức, giúp cộng đoàn có dịp
lễ mừng bổn mạng ý nghĩa, thánh thiện.

Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ Mông Triệu quan phòng và

ban muôn ơn lành đến Cha Quản Nhiệm, Thầy Sáu, Sơ và toàn
thể qúy cụ, qúy ông bà, anh chị em.


To the Eucharist Youth of Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, Anaheim
We thank you all for your integral contribution to the success of our community’s 47th annual anniversary on August 13th, 2022.

We are extremely grateful to you for your services and participation. We are so proud of you. Without a
doubt, you are the best of the best. Thank you again.

Happy Feast of Assumption to you all and your families.


Trân trọng
Ban Thường Vụ ĐMMT
Nhiệm Kỳ 2021 – 2024

CHÀO MỪNG CỘNG ĐOÀN và QUAN KHÁCH
CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN MỞ LỜI CHÀO MỪNG ĐÊM VĂN NGHỆ NGÀY BỔN MẠNG
ĐỐ VUI CHO NHỮNG AI MUỐN CHÚNG GIẢI HÔM NAY …
CẮT BÁNH MỪNG NGÀY BỔN MẠNG VỚI CHA CHÁNH XỨ, CHA QUẢN NHIỆM và SOUER GĐ GIÁO LÝ
AI CÒN THIẾU VÉ XỔ SỐ KHÔNG ….
XỔ SÔ ….XỔ SỐ ĐI với THẦY HIỆU TRUỞNG TRUỜNG VIỆT NGỮ
AI CÓ NGHE BÀI HÁT FAVE NÀY … NHƯ TUI ĐÂY :)) :)) :))
XỔ SỒ TIẾP LUÔN …..
SỐ CHÚNG ĐÂY XIN COI CHO CHUẨN ….
CHA CHÁNH XỨ CHÚC LÀNH KẾT THÚC CHO NGÀY BỒN MẠNG
GIỚI THIỆU TUYỆT TÁC TẤM TRANH NGÀY BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN CỦA AC NGUỜI HỌA SỸ TÀI BA, đóng góp thiên tài và công sức, tuy chưa đuợc rửa tôi
AI CÒN Ở LẠI VỚI CHA CHÁNH XỨ và BAN CHẤP HÀNH
HỘI TRUỜNG NAY TRỜ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN SAU BAO NHIÊU NĂM XA CÁCH vì dịch COVID
HALLELUJAH SHOUT . . . .. AI CÒN Ở LẠI VỚI CHA CHÁNH XỨ và BAN CHẤP HÀNH

Comments are closed.