Chúa Nhật I MC- B

Lời Chúa 18/02/2024 Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm B Bài Ðọc I: St 9, 8-15 “Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt”. Trích sách Sáng Thế. Ðây Thiên … Continue reading

CHÚA NHẬT VI TN- NĂM B

Lời Chúa 11/02/2024 Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm B Bài Ðọc I: Lv 13, 1-2. 44-46 “Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: “Nếu người nào … Continue reading