Chúa Nhật Tuần 33 TNA

Lời Chúa Chúa Nhật 15/11/2020 BÀI ĐỌC I: Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31 “Nàng cần mẫn dùng tay làm việc”. Trích sách Châm Ngôn. Ai tìm được một người vợ tài đức? Nàng đáng giá hơn ngọc ngà. Chồng nàng … Continue reading

Chúa Nhật Tuần 31 TNA

Lời Chúa Chúa Nhật 01/11/2020 Lễ Các Thánh BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14 “Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ … Continue reading

Chúa Nhật Tuần 30 TNA

Lời Chúa Chúa Nhật 24/10/2020 BÀI ĐỌC I: Xh 22, 21-27 (Hr 20-26) “Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, Ta sẽ nổi giận các ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Đây Chúa phán: “Ngươi chớ làm phiền … Continue reading

Chúa Nhật Tuần 28 TNA

Lời Chúa Chúa Nhật 11/10/2020 BÀI ĐỌC I:   Is 25, 6-10a “Chúa mời đến dự tiệc của Người và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết … Continue reading