Chúa Nhật XIII-TN-Năm C

Lời Chúa 26/06/2022 Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 16b. 19-21 “Êlisê đi theo Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: … Continue reading

Chúa Nhật XI TN-Năm C

Lời Chúa 12/06/2022 Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi BÀI ĐỌC I: Cn 8, 22-31 “Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành”. Trích sách Châm Ngôn. … Continue reading

Chúa Nhật X TN-Năm C

Lời Chúa 05/06/2022 Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên Năm C Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Lễ Vọng BÀI ĐỌC I: St 11, 1-9 “Ta hãy xuống coi và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn”. … Continue reading

Chúa Nhật VII PS-Năm C

Lời Chúa 29/05/2022 Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C Lễ Thăng Thiên BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, trong … Continue reading

Chúa Nhật VI PS-Năm C

Lời Chúa 22/05/2022 Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm C BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-2. 22-29 “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”. Trích … Continue reading

Chúa Nhật V PS-Năm C

Lời Chúa 15/05/2022 Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C BÀI ĐỌC I: Cv 14, 20b-26 (Hl 21-27) “Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong … Continue reading

Chúa Nhật IV PS-Năm C

Lời Chúa 08/05/2022 Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C BÀI ĐỌC I: Cv 13, 14. 43-52 “Đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và … Continue reading

Chúa Nhật III PS-Năm C

Lời Chúa 01/05/2022 Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C BÀI ĐỌC I: Cv 5, 27b-32. 40b-41 “Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày … Continue reading