Chúa Nhật TuầnVI TN-B

Lời Chúa Chúa Nhật 14/02/2021 BÀI ĐỌC I: Lv 13, 1-2. 44-46 “Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: “Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu … Continue reading

Chúa Nhật Tuần IV TN-B

Lời Chúa Chúa Nhật31/01/2021 BÀI ĐỌC I: Đnl 18, 15-20 “Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên … Continue reading