Chúa Nhật XXX TN-Năm C

Lời Chúa 23/10/2022 Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm C   BÀI ĐỌC I: Hc 35, 15b-17. 20-22a (Hl 12-14. 16-18) “Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây”. Trích sách Huấn Ca. … Continue reading