Chúa Nhật III TN-Năm C

Lời Chúa 23/01/2022 Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10 “Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã đọc”. Trích sách Nơ-khe-mia. Ngày ấy, thầy tư … Continue reading