Lễ Thụ Phong của Linh Mục Quản Nhiệm Nicolas Toàn Nguyễn

Chúc Mừng! Chúc Mừng Tân LM Quản Nhiệm Nicolas Toàn Nguyễn

June 11, 2011
Cộng đoàn dân Chúa St Boniface vui mừng đón tân Linh Mục trong ơn Thánh Chúa!  ĐGM Tod Brown bài sai tân LM Nicolas Toàn Nguyễn trong thiên chức Linh Mục đến với cộng đoàn Anaheim.  LM Nicolas Toàn Nguyễn là một trong 6 Linh Mục chịu chức trong buổi Lễ Truyền Chức Thánh tại NT St Columban vào ngày 11, tháng Sáu vừa qua; trong đó có LM Martin P. Bùi, LM Duy Tiến Lễ, LM Quân Đình Trần, LM Daniel Brian Reader, LM Troy David Schneider
 
 
 
 

 

Comments are closed.