HĐMV Họp Tam Cá Nguyệt, 27 July 2014

Buổi họp HĐMV, Ban Ngành cùng Cha Quản Nhiệm và cộng đoàn dân Chúa duyệt lại những thành quả trong những tháng vừa qua, bàn thảo những sinh hoạt sắp tới trong giáo xứ, cùng ngân quỹ còn lại và sinh hoạt các tháng tới đây. 
 
Cao điểm trong tháng Tám là buổi lễ mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn vào ngày thứ bảy ngày 18.  Sau đó cộng đoàn chuẩn bị cho 40 năm Bổn Mạng Cộng Đoàn vào năm 2015.  Tháng 10 Mân Côi cũng nằm trong chương trình bàn thảo; theo sau những phần linh tinh cho buổi họp.
 
IMG_1157

Comments are closed.