Giới Thiệu Tân Chủ Tịch & BTV Chuyển Giao tại Cộng Đoàn và Cộng Đồng Công Giáo tại GP Orange

Tân Ban Thuờng Vụ (BTV) tại cộng đoàn nhà St Boniface lần đầu tiên chính thức tham dự buổi họp hàng tháng của cộng đồng Công Giáo giáo phận (GP) Orange. Chủ tịch đuơng thời và BTV mới giới thiệu sự thay đổi trong công việc điều hành của giáo xứ với LM Giám đốc TT Công Giáo, 16 CĐ người Việt cùng các đoàn thể Công Giao Tiến hành và ban ngành trong buổi họp. Cùng giờ này tân Chủ Tịch giáo xứ cũng có buổi họp tại nhà xứ có sự tham dự của ĐGM Phụ Tá Tim Fryer, và LM Chánh xứ Juan Navarro sắp ra đi và nhận xứ La Purishima tại TP Orange.

.

Buổi họp hôm nay cộng đồng Công Giáo Viet Nam chuẩn bị cho ngày đại Lễ Thánh Hiến linh đài Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô vào ngày thứ Bảy 17 tháng Bảy dự trù có khoảng 8,000 nguời tham dự.

TÂN BAN CHẤP HÀNH VỚI CHỦ TỊCH ĐUƠNG THỜI GIỚI THIỆU VỚI CHA GIÁM ĐỐC TTCG / GP ORANGE
HỌP 16 CỘNG ĐOÀN VÀ CÁC ĐOẦN THỂ TẠI TTCG
TT CÔNG GIÁO VỀ ĐÊM

Comments are closed.