Văn Nghệ Tiệc Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2021

Tiệc Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn năm nay được tổ chức
vào lúc 8:00 tối Thứ Bảy, ngày
14 tháng 8 năm 2021
tại hội trường Giáo Xứ

với chủ đề
“Vui Mừng Và Hy Vọng”

Trong niềm hân hoan mừng bổn mạng, ban tổ chức xin trân trọng kính mời
các ban ngành,
đoàn thể và cá nhân ghi danh đóng góp tiết mục giúp vui văn nghệ.
Hạn chót ghi danh là

Thứ Bảy ngày 10 tháng 7 năm 2021
Mọi chi tiết xin liên lạc với phụ trách văn nghệ:
Anh Lê Kim Long
Email: kimlong_1901@yahoo.com
Cell: (714) 722-5768

Comments are closed.