Họp HĐMV Tam Cá Nguyệt, May 2014

Buổi họp HĐMV và Ban Ngành để Cha Quản Nhiệm và cộng đoàn dân Chúa duyệt lại những thành quả từ Tết Giáp Ngọ, và những sinh hoạt sắp tới trong giáo xứ, cùng ngân quỹ còn lại và sinh hoạt tới đây.  Trong đó có tĩnh tâm, giảng thuyết mùa chay, Đại Lễ Thánh Tẩy, hội trợ giáo xứ vào tháng tư, ngày lễ Rước Lễ Lần Đầu, BT Thêm Sức vào tháng năm, ngày nghỉ Hè cho ba chương trình Việt Ngữ, Giáo Lý, Thiếu Nhi vào tháng Sáu. Và bầu cử BTV mới vào đầu tháng Sáu.

Stitched Panorama

Comments are closed.