HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ ĐẦU TIÊN VỚI CHA QUẢN NHIỆM MỚI ĐUỢC BỔ NHIỆM

21 July 2019 Chúa Nhật đánh dấu buổi họp đầu tiên với Cha Quản Nhiệm mới đuợc bổ nhiệm tới mục vụ tại giáo xứ Anaheim St Boniface. Thực vậy LM Giuse Trần Văn Kiểm nay trở lại giáo xứ đầu tiên sau khi thụ phong chức Linh Mục truớc kia 27 năm về truớc.

Các hội đoàn tham dự giới thiệu truởng nhóm với LM Quản Nhiệm trong buổi họp đầu tiên, cùng bàn qua các sinh hoạt trong những tháng tới.

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG CHA và CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA !!!

Comments are closed.