Sai Đi, Sai Đi ~Ta Lên Đường Ra đi cho Một năm Sinh Hoạt mới 2021-22

Thánh Lễ Sai Đi đã khởi sự cho một năm sinh hoạt mới cho niên khóa 2021 ~2022, lần đấu tiên trờ lại gần 2 năm vắng bóng vì bịnh dịch Covid cách ly torng giáo xứ và toàn giáo phận quận Cam. Năm nay trong tâm tình Sai Đi cộng đoàn trở lại với sức sống gần như bình thuờng như xưa trước khi thời bịnh dịch.

.

Đăc biêt cho ba đoàn thể sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ bảy trong giáo xứ, Thánh Lễ năm đã cầu nguyện và chúc lành cho các thầy cô, phụ giáo (TA), BTV, các trưởng, nguời điều hành cho 3 chuơng trình Giáo Lý, Việt Ngữ, TNTT. Ngày chính thức trở lại niên học sẽ đuợc bắt đầu vào ngày thứ Bảy, ngày 25, tháng Chín, năm 2021.

.

Xin Chúa chúc lành cho các buớc chân ra đi vì Phúc Âm Tin Mừng của Nứôc Trời cho cộng đoàn dân Chúa.

.

Theo chân Mẹ Thánh Nữ Teresa của Calcutta nguời đã dành cả cuộc đời phục vụ cho tha nhân, Mẹ đã nhắc nhở:

Hoa quả của sự im lặng là những lời Cầu nguyện
Hoa quả của sự cầu nguyện là Đức tin
Hoa quả của Đức tin là Tình Yêu
Hoa quả của Tình Yêu là sự Phục Vụ
Hoa quả của sự Phục Vụ là sư Bình An

CHA QUẢN NHIỆM, BTV, THẤY CÔ, PHỤ GIÁO, GIÁO LÝ, VIỆT NGỮ, TNTT
TRUỜNG ĐOÀN TNTT ĐOÀN MÔNG TRIÊU

BAN VIỆT NGỮ
BAN THUỜNG VỤ 2021-2024
NHỮNG NGỌN NẾN THEO NGUỜI ĐUỢC SAI ĐI

hoa quả của sự im lặng là những lời cầu nguyện
thành quả của sự cầu nguyện là đức tin
trái của niềm tin là tình yêu
trái của tình yêu là sự phục vụ
trái của sự phục vụ là hòa bình

Comments are closed.