Dân Chúa Chúc Mừng Ngày Bổn Mạng Cộng Đoàn thứ 46

CỘNG ĐOÀN dân Chúa hôm nay qua sinh hoạt trong những vai trò phục vụ và thế hệ khác nhau chia sẻ niềm vui và cảm nhiệm ngày Lễ Mừng Bổn Mạng cũng là Ngày Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, sau gần 2 năm cách ly đại dịch.

Ngày 15 Tháng Tám cộng đoàn và Giáo Hội hôm nay chúng con mừng ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trới. Gần 2 năm cách ly cộng đoàn lần đầu tiên mới trở lại và sinh hoạt chung với nhau với nhiều giáo dân tham dự trong giáo xứ.

.

Cha quản nhiệm truớc đó vào những tuần truớc đã kêu gọi cộng đoàn tham dự đông đào, và chuơng trình văn nghệ có nhiều mục đặc sắc; trong đó Cha sẽ tặng riêng một bài hát cho cộng đoàn. Cha cũng không quên quảng cáo một mục rất đặc biệt do các Soeur biểu diễn. Ngay trong ngày vui của cộng đoàn các em TNTT cũng biểu diễn múa lân. Vâng, mùa hè có múa của các con lân, vừa vui vừa có sắc hồn linh động của dân tộc, trong đó có trống có chiêng như một ngày đại lễ cổ truyền dân tộc chỉ có trong dịp Tết.

.

Và cộng đoàn cùng tha nhân cũng xem các tiết mục khác trong ngày Lễ Bổn mạng của cộng đoàn với đầy hình ảnh và phim quay sinh hoạt sống động với sức sống hồi sinh qua bao nhiêu ngày tháng cách ly, xa vắng.

.

Trong ngày Lễ Bổn Mạng xin Mẹ nhớ đến đoàn con trong giáo xứ, nghe tiếng chúng con dâng lời nguyện cầu, và Mẹ cầu bầu cho chúng con.

.

XEM THÊM hình ảnh trong ngày Bổn Mạng bằng cách COPY/PASTE Link duới đây vào một URL mới

https://photos.google.com/share/AF1QipN-DLtPHkJjELfIZMC65wCsK0rbvU0SNklsNL-TYaNsWtvCZ3M4JnxsYw4iw-_xqA?key=RG1taFRoMGNtSVRrVlk4NU9vUjBaWTJFWlIyLXBB

CHỦ TỊCH CHÀO MỪNG CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA TRONG NGÀY BỒN MANG
MC VŨ HÙNG CHÚC MỪNG NGÀY BỔN MẠNG
CÁC BẬC TRUỞNG THUỢNG 91 TUỔI CHÀO MỪNG NGÀY BỔN MẠNG
HUYNH TRUỚNG TNTT & BTV/CĐ THỦ QŨY CHÀO MỪNG NGÀY BỒN MẠNG

Comments are closed.