Bán Thúng Gây qũy cho Cộng Đoàn

Ai có mua thì Soeur bán cho.

.

Chỉ bán hoa qủa mà thôi, không gây qũy cho ai chỉ độc quyền cho cộng đoàn Anaheim. Tiền gây quỹ chuẩn bị Giáng Sinh, hay Tết cũng sắp đến đây. Cộng đoàn Việt Nam cũng lúc nào lo xa, BTV cũng sẽ có chuơng trình gây qũy lo xa sau mùa Hè này trong qúa trình các năm truớc. Năm nay mới trở lại sinh hoạt sau bệnh dịch Covid để gắng trở lại bình thuờng trong giáo xứ.

.

Hàng bán kỳ này chất luợng cao, không kém mà lại chuẩn hơn cả các siêu thị lớn. Các bà, các cô, gia đình ghé thăm quầy hàng ai cũng cầm một túi lớn, có nguời mua mang cả xe tới chở. Đồ hàng này gía cả….không có. Ai muốn mua, hay ủng hộ giáo xứ thì mở vý xả hết nợ ra cũng đuợc…..cho nhà Chúa. Không biết khi nào Soeur sẽ có hàng trở lại, Soeur sẽ loan báo cùng ngày trong thánh lễ, ai đi lễ cùng ngày thì có hàng để mua.

Cảm tạ Chúa hôm nay sau 30 phút hàng bán chạy tuôn tuốt.

Mại dzô, mại dzzzzzzô..ô….ô.

Comments are closed.