Chúa Nhật XXII TN-Năm B

        

Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải giữ lề luật của Ngài bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói, trong tâm tình đó Ngài thấu hiểu tâm trạng của chúng ta,  chúng ta cùng dâng lên Chúa lời những lời nguyện sau:

 

  1. Hội thánh có sứ mạng tiếp tục rao giảng Lời Chúa và kêu gọi mọi người tuân giữ luật Chúa.Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các vị Chủ Chăn trong Hội luôn biết làm chứng nhân cho Tin Mừng nước Trời bằng đời sống thánh thiện, bác ái, yêu thương và những gương sáng trong đời sống hằng ngày……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô Hữu đang thờ ơ, lạnh đạm với Lời Chúa và lề luật Chúa được nhận ra lề luật Chúa sẽ dẫn đưa họ đi trong đường lối Chúa và nhất là được đạt tới hạnh phúc muôn đời mai sau.…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con ơn biết lắng nghe Lời Chúa và tuân giữ các lề luật Chúa đã truyền để làm cho cuộc sống trần gian của mình trở nên vương đế cho phần rỗi mai sao đó là Thiên Đàng mà Chúa đã hứa ban.……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo nhữ ý lễ mà cộng đoàn xin hôm nay: Lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý và các linh hồn cộng đoàn xin cầu nguyện hôm  nay.…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch ơn sủng cho đời sống, Chúa đã ban Lời Chúa và Lề Luật để soi sáng đường cho chúng con được cuộc sống mai sau, ban ơn được biết sống theo lề luật Chúa và trung thành  tiến bước theo đường của Ngài.

Comments are closed.