Tết Trung Thu Đốt Đèn Đi Chơi… tại St Boniface

Sau bao nhiêu năm vắng bóng hơn gần 2 thập niên Tết Trung Thu dành cho các em thiếu nhi trở lại trong giáo xứ cộng đoàn.

Thời điểm vui Tết Trung Thu trong giáo xứ đúng vào ngày nhập học đầu tiên của niên học mới 2021-22, sau khi nhà thờ khởi sắc lại trong các sinh hoạt Giáo Lý, Thiếu Nhi TNTT, Việt Ngữ trở lại gần bình thuờng sau gần 2 năm cách ly của nạn dịch Covid 19.

.

Các em và phụ huynh đuợc khuyến khích mặc quốc phục và làm làm lồng đèn Trung Thu trong ngày lễ vui này. Nghe nói đèn mua qua Amazon không đuợc chuẩn cho lắm, nhưng các em sẽ đuợc phát lồng đèn nếu nhà không có mang đi.

.

Các em đuợc chấm điểm thi lồng đèn và được phát bánh Trung Thu đêm nay. Các em và phụ huynh ruớc đèn chung quanh sân đậu xe trong nhà thờ trong buớc đi nhộn nhịp của tiếng trống lân do các em Thiếu Nhi TNTT biểu diễn. Cha Quản Nhiện và Ban Thuờng Vụ đắc lực chung vui với các em và Cha đẫn đầu đoàn ruớc lồng đèn với thiếu nhi.

CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN ĐIỀU HÒA SINH HOẠT RUỚC ĐÈN TRONG SÂN NHÀ THỜ

Comments are closed.