Họp Hội Đồng Mục Vụ và Ban Ngành Định Kỳ Chương Trình Qua Tết

Các ban Ngành và Hội Đồng Mục Vụ họp vào Chúa Nhật vừa qua với nhiều chi tiết bàn thảo:

.

>Thánh Lễ tại Linh Đài ĐM La Vang nơi NT Chinh tòa Chúa Kitô hàng tháng phần phụ trách đến phần của giáo xứ St Boniface

>Thánh Lễ Mân Côi

>Thánh Lễ Các Linh Hồn, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn tháng 11

>Lễ Giáng Sinh 2021

>Lễ Tất Niên và Tét Nguyên Đán 2022

Comments are closed.