Tri Ân Ban Thường Vụ đã Phục vụ Nhiệm Kỳ Vừa Qua trong cơn Đại Dịch Covid19

Cha Quản Nhiệm và cộng đoàn Giáo xứ sau Thánh Lễ cuối tháng 10 đã ban tặng lời tri ân đến các Anh Chị đã phục vụ cộng đoàn trong nhiệm kỳ của cựu Ban Thường Vụ vừa qua, đặc biệt trong tình cảnh thật khó khăn và có lúc hoang mang trong giữa cơn đại dịch Covid 19.

Một số anh chị chuyển tiếp đến với BTV mới, còn lại tiếp tục phục vụ trong các nhóm riêng truớc đó.

.

Cộng đoàn cũng cám ơn cho sự chuyển tiếp đến BTV mới thật trôi chảy, và mỹ mãn cho mấy tháng mới vừa qua. Cảm tạ Thiên Chúa trong một giáo xứ nhỏ tinh thần phụng vụ của cộng đoàn rất khắn khít và tuơng trợ trong nhau, để Danh Thiên Chúa đuợc tỏa sáng và Nuớc Trời luôn ở trong các anh chị em ra đi phục vụ.

Comments are closed.