Từ Giã Tháng Hoa Đoàn Chúng Con Xin Chào Mẹ

Đầu Thánh Hoa các em TNTT trong đoàn vũ mục vụ đã chào kính qua vũ khúc và cộng đoàn cung nghinh ruớc Đức Mẹ về với cộng đoàn trong xuốt Tháng Mân Côi.

Tháng Mân Côi đã về, lòng người rạo rực khi nghe những nhạc điệu quen thuộc diễn tả vẻ đẹp Mẹ Mân Côi cũng như ý nghĩa Kinh Mân Côi. Nói đến Kinh Mân Côi, mọi người đều nghĩ ngay đến hình ảnh những bông hồng kết thành triều thiên, mà những tín hữu Bắc Âu thời Trung Cổ đội lên đầu Đức Mẹ, trong những tiếng đàn ca và múa hát.

.

Trong tâm tình ấy, chúa nhật đầu và cuối tháng tháng Mân Côi, Giáo xứ Anaheim đã tổ chức dâng hoa kính Mẹ tại nhà thờ giáo xứ chào Mẹ kính mừng và lần cuối tiễn biệt truớc khi tháng Mân Côi đi qua.

.

Hiện nay múa hoa mục vụ có 2 toán phụ trách do TNTT. Mặc dù bận nhiều công việc gia đình nhưng phụ huynh và các em vẫn giành thời gian để tới tập dợt với nhau trong tinh thần Yêu Mẹ Mân Côi, Bổn Mạng của cộng đoàn.

.

Kính xin Mẹ luôn đến ngự trị và phù trợ cho giáo xứ và các gia đình.

MỘT TRONG 2 NHÓM MÚA MỤC VỤ, MÚA HOA CUỐI THÁNG
MỘT TRONG 2 NHÓM MÚA MỤC VỤ, MÚA HOA ĐẦU THÁNG
DÂNG HOA KẾT THÚC THÁNG MÂN CÔI

DÂNG HOA ĐẦU THÁNG MÂN CÔI

Comments are closed.