Chúa Nhật XXXI TN-Năm B

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta giới răn quan trọng nhất là “mến yêu Thiên Chúa và yêu thương anh em đồng loại”. Với tâm tình cảm tạ và cậy trông, chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta sống trọn vẹn giới răn Chúa đã truyền dạy, để được Chúa ban thưởng sự sống đời đời.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, luôn mang Chúa Kitô đến cho mọi người qua việc rao giảng, sống khiêm nhường thánh thiện, nhiệt thành làm chứng nhân cho Tin Mừng Nước Trời, và ân cần chăm sóc đoàn chiên Chúa.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô Hữu, đang phải đối mặt với những khó khăn thử thách trong đời sống hằng ngày, biết chọn những giá trị siêu nhiên của Đạo Thánh Chúa, để mến yêu Chúa hết lòng và yêu thương anh em như lời Chúa dạy.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, biết thực hành đức ái Chúa đã truyền dạy, biết chân thành yêu thương tha thứ, cố gằng cải thiện bản thân, để không là nguyên nhân gây mâu thuẫn chia rẽ nhau, nhưng là những chứng nhân sống động của Tin Mừng Nước Trời.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý. Và các linh hồn đươc xin cầu nguyện hôm nay.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Chúa, đường lối của Chúa thật công minh chính trực, xin giúp chúng con giữa những gian nan thử thách trên đường đời, chúng con luôn trung thành tuân giữ các giới luật Chúa, biết tìm kiếm và khao khát Nước Trời, nơi chúng con được vui hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.