Nhóm nhỏ CTĐS Thánh Linh từ Giáo Xứ Anaheim Giới Thiệu Phong Trào trên TV VietMedia 57.14

Môt trong những 14 nhóm Thánh Linh của Giáo Phận Orange trong đó có chị Liên Nhóm Truởng Phong Trào từ cộng đoàn Anaheim đã mang tiếng nói qua lời giới thiệu về những đặc thù sinh hoạt của Phong Trào tới với khán giả TV trên màn hình ViệtMedia TV 57.14, qua Kên của LM An Bình “LM An Bình Channel”. Cha “An Bình” Thành Tài cũng là bộ mặt thân thuơng của cộng đoàn khi Ngài còn là chủng sinh thực tập tại cộng đoàn Anaheim.

.

Cha An Bình đang thực hiện những chương trình trên VietMedia TV 57.14 về những sinh hoạt mục vụ Công Giáo, đặc biệt qua những Thánh Ca “Lời Con Muốn Nói”, gồm các sắc thái những thánh ca của những ca nhạc sỹ, các hội đoàn, giáo xứ trong và ngoài vùng Nam Cali.

.

CA ĐOÀN TỔNG HỢP THÁNH LINH CTĐS VÀ MỘT TRONG HAI LM LINH HUỚNG
HAI LINH MỤC LINH HUỚNG MARTIN TRẦN ĐỨC, STD KINH THÁNH VÀ PAUL VŨ, JCD GIÁO LUẬT VẢ BAN THUỜNG VỤ TRONG PHẦN GIỚI THIỆU VỂ THÁNH LINH

.

Phong trào cũng trở lại sinh hoạt gần bình thuờng với môt ngày Tĩnh Tâm đê mờí gọi Chúa Thánh Thần trờ lại trong cộng đoàn Dân Chúa sau khi thoát qua sự sợ hãi của cơn đại dịch Covid 19, qua chủ đề:

.

🌹🌹VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH🌹🌹

.

Xin kính mời cộng đoàn Dân Chúa tời tham dự theo như chi tiết sau đây:

🩸Thứ Bẩy ngày 06 tháng 11, 2021

🩸10:00 sáng ~6:00 chiều 🩸tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam điạ chỉ: 1538 Century Blvd., Santa Ana 92703

.

Thuyết giảng:

👉Đề Tài 1: VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH do LM Linh Hướng Martin Trần Đức, STD, Tiến sĩ Thần học Thánh Kinh.

.

👉Đề Tài 2: CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA QUA CƠN ĐẠI DỊCH do LM Linh Hướng Paul Vũ, JCD, Tiến Sĩ Giáo Luật

.

👉Kính Lòng Chúa Thương Xót và Chầu Thánh Thể do Thầy Phó Tế Paul Marie Nguyễn Đức Tuấn & Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tín chủ đề: THIÊN CHÚA Ở ĐÂU TRONG NHỮNG CƠN BIẾN DỊCH CỦA NGÀY HÔM NAY

.

👉THÁNH LỄ BẾ MẠC thay cho LỄ CHÚA NHẬT sẽ do ĐGM Tôma Nguyễn Thái Thành Chủ Tế, cùng đồng tế với Quý Linh Mục Linh Hướng, và Quý Thầy Phó Tế phụ Lễ

.

👉Nghi Thức Đặt Tay Cầu Nguyện, Xin Ơn Chữa Lành sau Thánh Lễ

.

🩸Xin ghi danh sớm với các trưởng nhóm Canh Tân Đặc Sủng tại mỗi Giáo Xứ để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp và đặt phần ăn trưa.

🩸Ngân khoản tĩnh tâm và ăn trưa sẽ do PT Canh Tân Đặc Sủng thiết đãi

NGỎ LỜI KÊU GỌI THAM DỰ KHÓA TĨNH TÂM MỘT NGÀY TỪ NHÀ NGUYỆN ST BONIFACE

Comments are closed.