Thánh Hiến Tuợng Đức Mẹ Lên Trời, Bổn Mạng Cộng Đoàn

Ngày Đức Mẹ về trời vào tháng 8 hằng năm, cũng là ngày Bổn Mạng cùa cộng đoàn. Sau 46 năm thành lập giáo xứ, cộng đoàn hôm nay mới ruớc Đức Mẹ đuợc tác tạo từ gỗ cây sồi từ Fatima, Bồ Đào Nha.

.

Cộng đoàn đã kêu gọi sự đóng góp tài khoản cho dự án này; và cộng đoàn huởng ứng rất nồng nhiệt trong vòng 3 tuần thu góp, con số đã thu nhận vào gấp đôi dự trù để cung nghinh Mẹ về tới giáo xứ. Vì đuờng sá xa xôi và thủ tục nhập cảng từ Fatima, Mẹ đã không về kịp cho ngày Bổn Mạng. Tuy vậy Mẹ đã tới cộng đoàn chúng con vào đúng đầu tháng Mân Côi. Thật là nhiệm mầu!

.

Trong tháng Mân Côi, các em Thiếu Nhi TNTT đã bắt đầu bằng vũ khúc dâng hoa chào đón Đức Mẹ Lên Trời vào tuần đầu tiên của tháng. Và ngày này cũng là Bổn Mạng của các Bà Mẹ Công Giáo, BMCG, tôn vinh Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu là Đấng quan thầy cùa hội. Hội đoàn của các Bà Mẹ ruớc cờ đoàn vào trong nhà thờ sau nhửng giờ phút tĩnh tâm truớc đó cho hội viên trong đoàn.

CHA QUẢN NHIỆM THÁNH HIẾN TƯỢNG ĐỨC MẸ LÊN TRỚI TRƯỚC KHI NHẬP THÁNH LỄ
CÁC BÀ MẸ, BMCG, CUNG NGHINH ĐỨC MẸ TIẾN VÀO THÁNH LỄ
LỜ KẾT THÁNH LỄ CỦA CHA QUẢN NHIỆM
CA ĐOÀN HUƠNG VIỆT
BAN THUỜNG VỤ (KHÔNG HOÀN ĐỦ NGUỜI) DUỚI CHÂN ĐỨC MẸ
ĐỨC MẸ VỀ TRỜI, BỔN MẠNG CÙA CỘNG ĐOÀN.
CẦU CHO CHÚNG CON!

Comments are closed.