Chúc Mừng Tân Chủ Tịch Nhiệm Kỳ 2021-2024

Sau trên một năm cách ly các sinh hoạt của các cộng đoàn nói chung, và cộng đồng nói riêng mọi sinh hoạt đã đình chỉ việc bầu bán ban điều hành mới theo như thuờng lệ đuợc định kỳ; tuy vậy cộng đoàn tiếp tục duy trì sinh hoạt của Ban Thuờng Vụ (BTV) trong thời kỳ Covid-19 để không bị gián đoạn mọi sự điều hành trong giáo xứ.

.

Thời điểm tuần nay cũng thuận lợi cho giáo xứ và các hội đoàn trở lại sinh hoạt bình thuờng vào tuần lễ 17 July sắp tới đây, bắt đầu bằng buồi họp HĐ giáo xứ và Ban Ngành lần đầu tiên họp lại trên một năm trống vắng vì đại dịch Covid-19. Trong chiều huớng đó LM quản nhiệm và hội đồng biểu quyết bầu lên một Chú Tịch và BTV sẽ trọn lựa êkip sau đó. Chủ Tịch sẽ thành lập riêng ban này để ra mắt cộng đoàn vào thánh 7 theo như sự tiếp tục điều hănh của ban điều hành mới cho thời khóa sinh hoạt 2021~2024, như mọi nguời đồng ý có sự đặc biệt cho thời gian 3 năm, có ngoại lệ vì bịnh dịch.

.

XIN CHÚA CHÚC LÀNH, và chúc mừng tân Chủ Tịch cùng với BTV sắp đuợc thành lập.

XIN CỘNG ĐOÀN hãy cầu nguyện cho các chức vụ mới của những anh chi em sắp lên đuờng phục vụ trong giáo xứ, và Thiên Chúa luôn ở cùng trong anh chị em.

BTV HỌP CÙNG BAN NGÀNH HĐ GIÁO XỨ VÀ CÁC ĐOÀN THỀ SAU TRÊN MỘT NĂM VẮNG BÓNG
CHÙ TỊCH MỚI (bên trái) VÀ CŨ CÙNG VỚI CHA QUẢN NHIỆM VÀ THẦY SÁU
BTV CŨ VÀ BAN NGÀNH HĐ GIÁO XỨ VÀ CÁC ĐOÀN THỀ

Comments are closed.