Ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa, Kỷ Niệm 9 Năm Linh Mục của Cha Quản Nhiệm 2012~2021

CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG ngày kỷ niệm Thánh Chức Linh Mục của Cha Quản Nhiệm cộng đoàn.

.

Cha đã nhậm chức về giáo xứ đuợc gần một năm trong thời bệnh dịch cách ly Covid-19. Trong thời gian này Cha tiếp tục tìm hiểu về cộng đoàn và các sinh hoạt trong giáo xứ và giáo dân, cùng các đoàn thể trong lúc thành viên và các sinh hoạt không còn linh hoạt như xưa. Thới gian tới đây sau ngày 17 tháng 6, các sinh hoạt mới trở lại bình thường và Cha có nhiều cơ hội gặp gỡ mọi nguời trong giáo xứ, và những linh hoạt của cộng đoàn.

.

XIN CHÚA LUÔN GÌN GIỮ CHA QUÃN nhiệm trong ơn Thánh Chức, và xin Chúa ban ơn bền đỗ trong ơn gọi Linh Mục.

Comments are closed.