Lễ Thánh Thần Hiện Xuống, Việt Ngữ & Giáo Lý Trẻ Em Kết Thúc Khóa Học 2021

Mục vụ Mùa Phục Sinh chấm dứt trong Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại cộng đoàn. Các chuơng trình học như Giáo Lý Trẻ Em và Việt Ngữ tổ chức ngày cuối cùng cho học trò và các thầy cô, ngoại trừ TNTT.

.

Xin xem thêm hình ảnh toàn bộ ngày Thánh Lễ Thêm Sức tại Link trong hình sau đây (copy/paste Link)

https://drive.google.com/drive/folders/1_93GkonlkZ0CBMFG7dTJQKvAyx9R5kSk

Ngày hôm nay các thầy cô, phụ giáo, các em học sinh và phụ huynh gặp nhau lần cuối truớc mùa hè, và chung vui một năm chăm chỉ học hòi, đào luyện trí tuệ cùng đức tin, một sinh hoạt cuối tuần cần nhiều sự hy sinh cho các gia đình trong sinh hoạt giáo xứ . Ngày cuối cùng khóa học cũng là thời gian mọi gia đình chuẩn bi cho mùa hè để nghỉ ngơi và vui chơi đổi lại thời gian trong xuốt một năm bận rộn làm việc.

.

XIN CHÚA CHÚC LÀNH cho các thầy cô, phụ giáo, các em học sinh và gia đình một mùa hè an lành, và vui tuơi.

.

Comments are closed.