Chương Trình Thánh Lễ Thứ Bảy Ngày 12/6/2021

Nhập Lễ: Con Bước Lên Bàn Thờ (Kim Long)

Đáp Ca : Đáp Ca CNQN11B (Ngọc Diệp)

Dâng Lễ: Con Dâng Của Lễ (Giang Ân)

Hiệp Lễ: Nước Trời Như Hạt Giống (HMK ĐCH)

Kết Lễ: Đường Đi Có Chúa

Xem Lại Các Bài Tuần Trước: Click vào đây

Comments are closed.