Họp Hội Đồng Mục Vụ và Ban Ngành Chuẩn bị cho Sinh Hoạt tới Cuối Năm 2022, Tết Âm Lịch 2023

Còn 3 tháng còn lại cho tới Tết Tây và Tết Ta giáo xứ còn những sinh hoạt cần thiết đuợc bàn thào và lên chuơng trình với BTV và các ban ngành qua buổi họp trong nhà xứ.  Trong đó các sinh hoạt từng tháng:

 

  • Tháng 10 Mân Côi: cung nghinh Đức Mẹ trên cung Thánh 

 

  • Tháng 11:

>Lễ Các Thánh: thứ ba, ngày 1, tháng 11, 6:30pm

>Lễ Các Đẳng Linh Hồn; vào thứ Bảy như thuờng lệ, 6:15pm  

>Lễ Tạ Ơn ~Thanksgiving với cộng động các sắc dân trong 3 ngôn ngữ; thứ Năm, 24, 10am

 

  • Tháng 12: 

>Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: Lễ buộc ngày 8 tháng 12

>Giài Tội Mùa Vọng: ngày 13 tháng 12, 7:00pm

>Hát Giáng Sinh với CĐ Mỹ Gaudate: thứ Sáu ngày 9 tháng 12, 7:30pm

>Hoạt Cành & Lễ Vọng Giáng Sinh: thứ Bảy, ngày 24 tháng 12, 6:15pm -8:30pm

>Lễ Giao Thừa Duơng Lich: thứ Bảy ngày 31, 6:15pm

 

 

Tháng 1, 2023:

>Lễ tất Niên Âm Lịch và Tiệc Mừng & Văn Nghệ trong Hội Truờng: thứ Bẩy, ngày 21, tháng 1, 6:15pm

 

Chi tiết các sinh hoạt sẽ đựợc thêm phần loan báo trên tờ Thông Tin trong cộng đoàn trong mỗi tuần để cập nhập tin tức.

 

Comments are closed.