Năm Thánh được Tuyên Xưng Nơi Đây

Khi ai đi qua ngõ ngang của nhà xứ hay sinh hoạt trong sân nhà thờ xin cộng doàn dân Chúa ngừng lại và có lẽ phát hiện một bảng bích truơng trên tường….

 

…vể Năm Thánh được thể hiện nơi đây, qua sự giới thiệu qua Soeur Tin trình bày để nhắc nhở năm mục vụ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô.  Trên tấm hình đây có ghi chép lời mục vụ Năm Thánh của Giáo Hội theo như Phúc âm Luca 22,19:

“Này là mình Ta, hãy làm sự này mà nhớ đến Ta”

 

Comments are closed.