ĐGM NGUYỄN THÁI THÀNH THĂM CĐ ANAHEIM

Ngày 17 tháng 11 năm 2018,  ĐGM Phụ Tá Nguyễn Thái Thành đến thăm CĐ Anaheim, giáo xứ St Boniface Anaheim và cử hành Thánh Lễ với cộng đoàn giáo dân.  

Đức Giám Mục Phụ Tá, Cha Chánh Xứ, Cha Quản Nhiệm, các Sơ và Thầy Sáu sau Thánh Lễ đã ở lại dùng cơm trong buổi tiệc nhỏ cùng với BTV và ban Giáo Lý.  Giáo phận Orange năm nay ăn mừng 40 năm chương trình Giáo Lý Song Ngữ cho trẻ em Việt Nam. 

Comments are closed.