Giáo Lý Nguời Lớn (RCIA) Tham Dự Nghi Thức Tuyển Chọn tại NT Chính Tòa Chúa Kitô

Tất cả các Tuyển Nhân (Elect) và Ứng Viên (Candidate) khắp nơi trong giáo phận Orange hôm nay quy tụ tại Nhà Thờ Chính Tòa, nơi Đức Giám Mục Timmothy Fryer chủ sự trong Nghi Thức Tuyển Trọn. Các giáo xứ chia nhau theo các giờ đã đuợc chỉ định tham dự nghi thức trong những ngày cuối tuần của đầu tháng ba năm nay.

.

Nghi Thức Tuyển Chọn là thời gian các Tuyển Nhân xác định chặng đường cuối cùng trong hành trình học hỏi truớc khi đuợc Thánh Tẩy vào dịp Thánh Lễ Phục Sinh vào Tháng Tư năm nay, ngày 16. Các Tuyển Nhân qua Nghi Thức Sai Đi tại các cộng đoàn đã ký tên vào Sách Tuyển Chọn vào những tuần truớc đó. Cộng đoàn Việt Nam tại giáo xứ cùng với các sắc dân Mễ, và Mỹ học chuơng trình riêng biệt tùy theo tiếng phổ thông mẹ đẻ của mình.

Riêng giáo xứ Việt Nam năm nay có 2 học viên, sau khi Chúa đã gọi về một chị, còn lại một trẻ một lớn tuổi sẽ tiếp tục hành trình Đức Tin cho đến ngày thánh tẩy.

Và ngày Thánh Tẩy sẽ tới vào Ngày Chúa Kitô Phục Sinh, sau 40 ngày chay tịnh bắt đầu sau Lễ Tro cho hết Mùa Chay.

.

Sau Nghi Thức Tuyển Chọn thì Ngày Thánh Tẩy cũng sắp gần kề, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho hành trình Đức Tin trong lúc tiếp nhận giáo lý của các Dự Tòng năm nay đuợc triển nở vững mạnh trong Ơn Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.

ĐGM TIMOTHY FRYER của GP ORANGE
CÁC LINH MỤC TRONG NGHI THỨC
CÁC TUYỂN NHÂN THAM DỰ NGHI THỨC HÔM NAY CỦA CỘNG ĐOÀN ST BONIFACE
ĐỨC GIÁM MỤC TRONG LỜI GIẢNG
KHUNG CẢNH BUỔI LỄ
PHÁI ĐOÀN VIỆT NAM CỦA GIÁO XỨ ST BONIFACE VỚI CHA CHÁNH XỨ
PHÁI ĐOÀN GIÁO XỨ ANAHEIM GỒM BAN GIÁO LÝ CÙNG TẤT CẢ SẮC DÂN (không đủ mặt) và CHA CHÁNH XỨ, ĐGM TIMOTHY FRYER
NHÀ NGUYỆN CỦA NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
LINH ĐÀI DỨC MẸ LA VANG, MỚI HOÀN THÀNH NĂM 2021

Comments are closed.