Thánh Lễ Thánh Tẩy Khóa 2020-2021 Tân Tòng Nguời Lớn

Giáo xứ hôm nay thật khởi sắc, cộng đoàn trở lại tham dự Thánh Lễ sau trên một năm cách ly, giáo dân đuợc tham dự lễ bên trong nhà thờ, bên trong không còn ghế trống, trong khuôn khổ khoảng cách ly 3ft/1m. Đặc biệt hôm nay, có những giáo dân lần đầu tiên trở lại nơi thánh đuờng này sau nhiều tháng vắng bóng; trong đó những anh chị em Dự Tòng sẽ đuợc nhận ơn Thánh Tẩy trên cung Thánh lần đầu tiên trở lại giáo xứ sau nhiều năm tháng học cách ly trên mạng, mang tâm trạng không biết bao giờ mới định đuợc ngày Thánh Tẩy, các thể lệ cách ly đuợc theo như quy tắc của giáo phận cùng cơ quan y tế CDC.

CHÚC MỪNG CHÚC MỬNG anh chị em khóa Giáo Lý Tân Tòng Nguời Lớn RCIA, trở thành con cái Thiên Chúa, và Giáo Hội chào mừng những thành viên mới gia nhập cộng đồng Công Giáo hoàn vũ hôm nay. Anh chị em sẽ tiếp tục học cho dến hết khóa vào Ngày Lễ Ngũ Tuần.

Xem thêm toàn bộ hình ngày Thánh Tẩy theo Link sau đây. Complete event images with the Link to follow here. [copy/paste]

https://www.flickr.com/photos/126683809@N07/albums/72157719002592327

Today the parish witnesses the blessings, the congregation returns to attend Mass after over a year of indoor isolation, parishioners are now allowed to attend the Mass inside the church, there is no empty seat, with a safe distance of 3ft /1m. Especially there are parishioners who have returned to the church for the first time after months of absence. The new generation of Catholic of brothers and sisters today will receive Baptism from the altar for the first time after months of online distant learning, not certain when to be baptized, according to the regulations from diocesan rules and CDC health agency.

BLESSINGS to the RCIA class of 2020-2021, to become the children of God. The Church welcomes her new members to the universal Catholic community today. The class will continue to complete its curriculum on the Feast of the Pentecost, ending the Easter season.

TĨNH TÂM CUỐI CÙNG và NGHI THỨC EPHATA 

NGHI THỨC EPHATA ~”HÃY MÒ RA!” , Mark 7:34


Community Verified icon

NGHI THỨC THÊM SỨC

THÁNH LỄ NGÀY THÁNH TẨY

Comments are closed.