Bài Giảng trong Thánh Lễ Thánh Tẩy, 17 April

CHÚC MỪNG CHÚC MỬNG anh chị em khóa Giáo Lý Tân Tòng Nguời Lớn RCIA, trở thành con cái Thiên Chúa, và Giáo Hội chào mừng những thành viên mới gia nhập cộng đồng Công Giáo hoàn vũ hôm nay. Anh chị em sẽ tiếp tục học cho dến hết khóa vào Ngày Lễ Ngũ Tuần.

Xem thêm toàn bộ hình ngày Thánh Tẩy theo Link sau đây. Complete event images with the Link to follow here. [copy/paste]

https://www.flickr.com/photos/126683809@N07/albums/72157719002592327

BLESSINGS to the RCIA class of 2020-2021, to become the children of God. The Church welcomes her new members to the universal Catholic community today. The class will continue to complete its curriculum on the Feast of the Pentecost, ending the Easter season.

THÁNH LỄ TOÀN BỘ

Comments are closed.