Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mừng Lễ Quan Thầy Chúa KI TÔ VUA

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm tại cộng đoàn mừng lễ Chúa Kitô Vua 2022 Bổn Mạng của Đoàn.

Giáo Hội kết thúc năm phụng vụ với Chúa Nhật 34 mùa thường niên mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ.  Cùng với Giáo xứ Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mừng kính trọng thể lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ cũng là Bổn Mạng của Đoàn.

 

Gần đến giờ Thánh Lễ, toàn thể anh em Đoàn Viên Liên Minh ThánhTâm chỉnh tề đứng vào vị trí dưới ngọn cờ Đoàn để sẵn sàng tham gia đoàn rước.  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm cùng với nghi đoàn và quý linh mục cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung thánh theo tiếng hát của Ca Đoàn.

 

Đoàn LMTT Anaheim cũng sẽ tham dự cuộc rước kiệu, làm trật tự và xin tiền trong buổi lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ chính toà Chúa Ki Tô ngày Thứ Bảy 26 / 11 / 2022.

 

Xin tất cả quý Đoàn Viên mặc đồng phục, tập trung tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang lúc 08 giờ AM để chuẩn bị cho buổi lễ và nhận công tác nếu có.

 

Comments are closed.