Chúa Nhật XXXIV TN-Năm C

      Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, hôm nay cùng toàn thể Hội Thánh tuyên xưng Chúa Kitô là Vua vũ trụ,  Vua của tình yêu và lòng từ bi nhân ái, Vua của hòa bình. Chúng ta cảm tạ Chúa đã cho chúng ta được sống trong Vương quốc của Chúa, và thành tâm dâng lời nguyện xin.

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxico và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, luôn tận tình chăm sóc đoàn chiên Chúa đã trao phó, bằng đời sống nhiệt thành hiến thân phục vụ dân Chúa trong khiêm nhường và yêu thương.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Hôm nay Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mừng lễ Quan Thầy. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu là Vua, thánh hóa và hướng dẫn các anh em trong đoàn, luôn noi gương Vua Giêsu nhân lành, được trở nên những gia trưởng gương mẫu thánh thiện, đồng thời cũng là những tông đồ nhiệt thành tôn thờ phục vụ Thánh Tâm Chúa và Giáo Hội.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho những anh chị em đang trong tiến trình tìm hiểu Đạo Thánh Chúa – Cách riêng anh chị em đang trong tiến trình gia nhập đạo trong cộng đoàn – được lòng mến mộ và chuyên cần học hỏi về Đạo Thánh Chúa, để đượcc trở thành con cái Chúa.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho đời sống làm chứng nhân cho Chúa Kitô là Vua của mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, được thắp lên ánh sáng của lòng bác ái yêu thương, của bao dung tha thứ và cảm thông, để xây dựng Vương Quyền Chúa Kitô giữa trần gian.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua, Chúa đã chinh phục nhân loại bằng tình yêu vô biên của Chúa trên Thập Giá. Xin giúp chúng con khi tôn vinh Vương Quyền của Chúa, thì cũng biết sống yêu thương bác ái với mọi người, và làm cho nhiều người biết quy phục Vương Quyền của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Comments are closed.