Nghi Thức Sai Đi cho Dự Tòng, một buớc Gần tới Ngày Thánh Tẩy

Nghi Thức Sai Đi trong hành trình Đức Tin của Giáo Lý Nguới Lớn (RCIA) đánh dấu những buớc cuối cùng các Dự Tòng trên chuơng trình học giáo lý trước Ngày Thánh Thẩy.

Các Dự Tòng hôm nay đăng ký tên mình trong Sách Tuyển Chọn, tuần sau đó Cha Chánh Xứ sẽ dâng Sách này cùng tất cả các Dự Tòng trong giáo xứ gặp Đức Giám Mục Kevin Vann của Giáo Phận trong Nghi Thức Tuyển Chọn. Nghi thức Tuyển Chọn tụ họp tất cả các Dự Tòng hằng năm truớc ngày thánh tẩy, và Đức Giám Mục gặp những anh chi em này tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô.

.

Riêng giáo xứ Việt Nam năm nay có 2 học viên, sau khi Chúa đã gọi về một chị, còn lại một trẻ một lớn tuổi sẽ tiếp tục hành trình Đức Tin cho đến ngày thánh tẩy.

Và ngày Thánh Tẩy sẽ tới vào Ngày Chúa Kitô Phục Sinh, sau 40 ngày chay tịnh bắt đầu từ tuần tới, sau Lể Tro cho hết Mùa Chay.

.

Sau Nghi Thức Sai Đi theo sau Nghi Thức Tiếp Nhận thì Ngày Thánh Tẩy cũng sắp gần kề, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho hành trình Đức Tin trong lúc tiếp nhận giáo lý của các Dự Tòng năm nay đuợc triển nở vững mạnh trong Ơn Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.

SOUER GIÁM ĐỐC CT/GIÁO LÝ TẬP DUỢT NGHI THỨC TRUỚC THÁNH LỄ
SÁCH TUYỂN CHỌN ĐUỢC KÝ TÊN và ĐƯỢC TRÌNH LÊN ĐỨC GIÁM MỤC TIẾP THEO trong NGHI THỨC TUYỂN CHỌN TUẦN SAU ĐÓ
THÁNH LỄ BẰT ĐẦU
SOEUR GIÁM ĐỐC CT/GIÁO LÝ TRÌNH DIỆN DỰ TÒNG và BẮT ĐẦU NGHI THỨC SAI ĐI
DỰ TÒNG KÝ TÊN TRONG “SÁCH TUYỀN CHỌN”, đứng sau là nguời Bảo Trợ

Comments are closed.