Tiệc Đón Tiếp ĐGM Tôma Nguyễn Thái Thành

Sau khi Thánh Lễ Thêm Sức chấm dứt CĐ BTV và Giáo Lý đón tiếp ĐGM Thái Thành qua một bữa ăn nhẹ, trong phần văn nghệ nhỏ chung vui trong tình thân mật trong gia đình giáo xứ.

Xin xem thêm hình ảnh toàn bộ ngày Thánh Lễ Thêm Sức tại Link

https://www.flickr.com/photos/126683809@N07/albums/72157719234532957

Cảm tạ Thiên Chúa và các Thầy Cô, Ban Giáo Lý và Sr Hồng, GĐ/CT Giáo Lý cùng các bậc phụ huynh đã gầy công, hy sinh cho các em Thêm Sức theo đuổi chuơng trình trong những ngày tháng thật khó khăn trong mùa đại dịch.

MC CỦA CHUƠNG TRÌNH TIẾP TÂN
GIỚI THIỆU BAN GIÁO LÝ VÀ ACE TÂN TÒNG NĂM 2021
GIỚI THIỆU CÁC CỰU CHỦ TỊCH VÀ BTV BAN GIÁO LÝ
GIỚI THIỆU CA ĐOÀN HUƠNG VIỆT (MỘT PHẦN CA VIÊN)
MỌI NHÂN VẬT THAM DỰ TRONG BUỔI TIẾP TÂN VỚI ĐGM TÔM THÁI THÀNH (MỘT SỐ VỀ SỚM)

Comments are closed.