Bài Giảng của ĐGM Tôma Nguyễn Thái Thành trong Thánh Lễ Thêm Sức

Bài giảng của ĐGM Nguyễn Thái Thành trong Thánh Lễ cho các em đuợc lãnh nhận phép Thêm Sức.

Xin xem thêm hình ảnh toàn bộ tại LINK sau đây

https://www.flickr.com/photos/126683809@N07/albums/72157719234532957

.

Cảm tạ Thiên Chúa và các Thầy Cô, Ban Giáo Lý và Sr Hồng, GĐ/CT Giáo Lý cùng các bậc phụ huynh đã gầy công, hy sinh cho các em Thêm Sức theo đuổi chuơng trình trong những ngày tháng thật khó khăn trong mùa đại dịch.

Comments are closed.