Thánh Lễ Thêm Sức với ĐGM Tôma Nguyễn Thái Thành

Cộng đoàn dân Chúa hôm nay đón nhận 22 em duợc lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Thánh Lễ đuợc cử hành bởi ĐGM Thomas Nguyễn Thái Thành, cùng với Cha xứ Juan Navarro, Cha Quản Nhiệm Joseph Truong , Cha Viễn Dòng Don Bosco, và Thầy Sáu Minh Tống.

.

Hôm nay nhà thờ khởi sắc lại với con số giáo dân đuợc tham dự bên trong nhà thờ không phài giới hạn, không phải cách ly khoảng cách. Lần đầu tiên giáo xứ thấy được hình ảnh Thánh Lễ Thêm Sức hơn một năm trong cơn đại dịch Covid-19.

.

Xin xem thêm hình ảnh toàn bộ Thánh Lễ và Tiếp Tân ĐGM tại Link https://www.flickr.com/photos/126683809@N07/albums/72157719234532957

Cảm tạ Thiên Chúa và các Thầy Cô, Ban Giáo Lý và Sr Hồng, GĐ/CT Giáo Lý cùng các bậc phụ huynh đã gầy công, hy sinh cho các em Thêm Sức theo đuổi chuơng trình trong những ngày tháng thật khó khăn trong đại dịch.

Sau Thánh Lễ cộng đoàn cũng có một tiệc trà nhỏ để tiếp ĐGM Thomas Nguyễn Thái Thành ờ lại buổi tối do chuơng trình giáo lý và BCH tổ chức.

ĐGM BAN PHÉP THÊM SỨC CHO 22 EM
ĐGM CHÚC LÀNH CÁC ANH CHỊ EM TRONG GIÁO LÝ TÂN TÒNG, ĐÃ ĐƯỢC RỬA TỘI THÁNH TRUỚC

Comments are closed.