Nghi Thức Tiếp Nhận các Thỉnh Nhân Khóa Giáo Lý Người Lớn RCIA 2021-22

“Các Con xin gi?” Cha chủ tế hỏi các chị Thỉnh Nhân (nguời tới tìm học Đạo)

“Chúng Con xin Đức Tin”, trả lời các Thỉnh Nhân.

.

Sau đó nhà thờ cửa chính đuợc mở rông ra, và các chị Thỉnh Nhân tiến buớc vào nhà thờ, đi ngang qua hàng chào danh dự của các em TNTT.

.

Đây là buớc đầu tiên của các Thỉnh Nhân sau một thới gian ngắn tìm hiểu chuơng trình giáo lý và “xin vâng” để tiếp tục học tiếp, buớc đi trên hành trình Đức Tin, một cách học Đạo Chúa bắt đầu từ thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo.

.

Năm nay lóp học thật khác biệt, gồm có 3 học viên tham dự. Một chị tham dự vào giờ học Chúa Nhật, cùng lúc một chị học qua Zoom . Và một cụ bà học riêng tại nhà trong tuần do Soeur Tin đạc trách. Và các chị, cùng bà cụ học sốt sắng mặc dù mồi nguời học ờ một nơi.

Qua năm mới, lớp học sẽ trở lại cùng giờ với cộng đoàn tham dự trong Thánh Lễ.

.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các Dự Tòng, sau qua thời kỳ Thỉnh Nhân, đuợc nhiều thêm Ơn Đức Tin, để các Dự Tòng sẽ đuợc Thánh Tẩy vào ngày Đại Lễ Phục Sinh, sau đó gia nhập cộng đoàn giáo hội hoàn vũ khi các chị trờ thành Con Cái của Thiên Chúa.

CỬA CHÍNH ĐÓNG LẠI, CÁC EM TNTT CHUẨN BI DÀN CHÀO ĐÓN CÁC THỈNH NHÂN LẦN ĐẦU TIÊN VÀO NHÀ THỜ
” CÁC CON XIN GÌ? “
GIỚI THIỆU CÁC DỰ TÒNG TỚI CỘNG ĐOÀN
CÁC DỰ TÒNG BẮT ĐẦU CHIA SẺ THÁNH KINH TỪ ĐÂY, NGOÀI VIỆC HỌC TÍN LÝ

Comments are closed.