Nghi thức Chúc Lành Các Cặp Vợ Chồng Kỷ Niệm Thành Hôn trong Tháng 12

Trong tháng 12, tuần lễ đầu tiên trong tháng các cặp hôn nhân kỷ niệm thành hôn đuợc Cha Quản Nhiệm chúc lành sau phần Thánh Lễ.

.

Trong tháng 12, có những cặp hôn nhân nhân thành hôn lâu nhất là 54 năm, và mới nhất là 10 năm.

.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các cặp hôn nhân này cùng gia quyến, đây là những hình ảnh của gia đình thánh gia trong Hội Thánh do Thiên Chúa tạo dựng.

Comments are closed.