Hình Ảnh và Video “Hai Ông Bà Không Tìm Được Chỗ Trọ” 2 Ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng do LM Nguyễn Khắc Hy Thuyết Giảng

MỜI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA theo dõi 2 ngày Tình Tâm ngày 15, 16 tháng 12 để chuẩn bị tâm hồn, và lắng đọng nhịp điệu của đời sống bôn ba vội vã cuối năm.

.

XIN HÃY DỪNG LẠI đôi lúc để lắng nghe và rồi mở rộng tâm hồn đuợc thánh hóa của Mùa Vọng đón Chúa Hài Đồng vào lòng, vào gia đình, vào cộng đoàn cộng đồng, trong niềm vui khi đón chờ Chúa đến.

GIÀNG THUYẾT PHẦN 1 CỦA 2 PHẦN
GIÀNG THUYẾT PHẦN 2 CỦA 2 PHẦN
CHA CHỤP HÌNH LƯ NIỆM VỚI BAN THUỜNG VỤ
CHÙ TỊCH CỘNG ĐOÀN NHẮC NHỞ THAM DỰ BUỔI TĨNH TÂM

Dưới đây là một số hình ảnh trong hai ngày tĩnh tâm tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim được cung cấp bởi nhiếp ảnh gia William Nguyễn, Truyển Thông Vietcatholic.net
Xin click vào hình dưới đây để xem

0418 TINH TÂM ANAHEIM

Comments are closed.